AMWAY BUSINESS

Amway Česká republika je legální obchod. Na první pohled se nejedná o pyramidový systém, ale o multi level marketing. Amway katalog výrobků naleznete na stránce Amway. Výrobky Amway prodávají distributoři Amway (vlastníci podnikání Amway). Distributoři prodávají kosmetiku Amway, doplňky stravy, nádobí, úklidové prostředky...

Distributoři Amway prodávají zboží, spotřebovávají zboží, přivádějí nové lidi do systému. Distributoři Amway se sdružují v motivačních organizacích, které pořádají motivační semináře. Tyto motivační semináře jsou často označeny za manipulativní, vymývání mozků. Proto je toto podnikání považováno za mimořádně kontroverzní (nejen v ČR).

Distributoři Amway nejsou zaměstnanci, ale mají pracovat na základě živnostenského listu jako nezávislé podnikající osoby, které mají pouze dodržovat obchodní podmínky společnosti Amway. Amway podnikání nelze považovat za skutečné podnikání, protože většina registrovaných nepodniká (nemá živnostenský list). Větši Amwayáků pouze spotřebovává zboží a shání do systému nové lidi. Na to není potřeba živnostenské oprávnění. Je ale ještě Amway business ještě legální - multi level marketing, když většina distributorů neprodává zboží lidem mimo systém?